..

Tisztelt Szülők!Tisztelt Szülők!

Tisztelt Szülők!

A szülők ismételt munkába
állására és a kevesebb nyári szabadságra tekintettel iskolánk 2020.
június 2. és 26. között
megszervezi azon tanulók felügyeletét,
ahol a szülők dolgoznak és emiatt nem tudják megoldani gyermekük otthoni
felügyeletét.

 

Ez NEM JELENTI A TANÍTÁS
VISSZAÁLLÍTÁSÁT
, mert minden diáknak 2020. június 15-ig a digitális
oktatásban kell részt vennie.

Akik igénylik gyermekük
felügyeletét, azoknak naponta 8 és 16 óra között szabadidős tevékenységeket
tudunk biztosítani az iskolában, illetve megoldhatják a tanulók a digitális
oktatásban kapott feladatokat is, ha ehhez a szülők biztosítani tudják az
eszközt (laptop, okostelefon).

 

Ha egy évfolyamról kevesen
igénylik az iskolai felügyeletet, akkor a csoportok vegyes összetételűek
lesznek, de egy csoportban maximum 10 fő lehet. A tanulók felügyeletét a
nevelőtestület tagjai fogják biztosítani, tehát nem a tanító nénik vagy az
osztályfőnökök lesznek a diákokkal, hanem az éppen ügyeletes nevelő.

 

Étkezést - szociális
jogosultságnak megfelelően ingyen vagy térítési díj ellenében - tudunk
biztosítani, ha a szülők ezt igénylik, ebéd+tízórai vagy csak ebéd kérhető.

A bejáró tanulóknak
iskolabuszt biztosítunk.

Kérjük, hogy az iskolai
felügyelettel, illetve az étkezéssel kapcsolatos igényeiket 2020. május
24-én (vasárnap) 12 óráig
jelezzék gyermekük osztályfőnökének, s
jelöljék meg a kért hetet/heteket is.

 

Szászvár, 2020. május
22.                                                               
Tisztelettel: Katos Sándor

                                                                                                                          
intézményvezető